Despre noi / Diplome

Parte a Grupului SCR, cel mai puternic grup industrial din România, S.C. UZUC S.A. este axat pe fabricarea de echipamente tehnologice sub presiune, pentru industriile chimică, petrochimică şi energetică, precum şi autoclave pentru industria materialelor de construcţii (BCA).

Misiunea UZUC este mentinerea poziţiei sale de partener de afaceri la nivel internaţional, recunoscut prin capabilitate şi profesionalism în ceea ce priveşte furnizarea de echipamente sub presiune.

Diplome

Istoric

UZUC PLOIESTI a fost înfiintatã în anul 1904, având ca obiect de activitate fabricarea de armament si repararea de vagoane pentru calea feratã.

Începând cu anul 1953, uzina si-a reorientat activitatea cãtre repararea de motoare Diesel, cisterne de transport pe calea feratã a lichidelor periculoase si de asemenea repararea instalatiilor de foraj petrolier si prospectiuni geologice.

In anul 1959 – uzina se reprofileazã pe executia de vase sub presiune pentru industria chimicã, petrochimicã, energeticã, metalurgicã, s.a.m.d si se începe constructia unor noi sectoare: Sectia Cazangerie Grea, finalizatã în anul 1961 si Sectia Forjã Mecanicã finalizatã în anul 1966.

Din anul 1962, societatea începe sã fie cunoscutã sub denumirea de UZINA DE UTILAJ CHIMIC SI PETROLIER – Ploiesti.
In perioada anilor ’70, UZUC a asimilat echipamente pentru executia de utilaje destinate instalatiei pilot de Apã Grea; a livrat la IRNE Pitesti (în prezent RENEL – I.C.N. Pitesti) echipamente auxiliare pentru reactorul de cercetãri nucleare.

De asemenea, UZUC a fost principalul furnizor pentru industria chimicã si petrolierã, producând utilaje cum ar fi Stripere si Scrubere pentru instalatii de Uree (sub licentã STAMICARBON), Schimbãtoare de cãldurã pentru instalatii de amoniac (sub licientã KELLOG), utilaje de înaltã si joasã presiune pentru instalatii de etilenã si polietilenã.

Dupã 1980, UZUC a început fabricatia de echipamente nucleare pentru C.N.E. Cernavodã.

Societatea Comercialã UZUC S.A. s-a constituit in anul 1990.

Incepand cu luna Februarie 2002, societatea UZUC S.A. Ploiesti a intrat in categoria societatilor private, pachetul majoritar fiind preluat de S.C A1 IMPEX S.R.L. CLUJ-NAPOCA, societate ce face parte din grupul de firme SERVICIILE COMERCIALE ROMANE (CONTACTOARE BUZAU, SINTEROM CLUJ-NAPOCA, CHIMCOMPLEX BORZESTI, SOMES DEJ, IASITEX, NOVATEXTILE PITESTI, CAROMET CARANSEBES, INAV BUCURESTI).

SC UZUC SA este în prezent UNUL DIN PRINCIPALII producãtorI ROMANI de echipamente pentru industria chimicã, petrochimicã si energeticã, cum ar fi: schimbãtoare de cãldurã, vase, coloane s.a.m.d.

In cadrul societatii s-a implementat si dezvoltat un sistem de asigurare a calitãtii care creeazã conditiile necesare pentru realizarea produselor în strictã conformitate cu cerintele clientilor sãi, interni si externi si cu prevederile din standardele aplicabile.