Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

SC UZUC SA este unul din principalii producatori de echipamente pentru industria chimica, petrochimica si energetica, recunoscut prin capabilitate si profesionalism, care doreste sa mentina pozitia de partener de afaceri la nivel international.

Managementul de la cel mai inalt nivel a decis implentarea unui Sistem de Management integrat (SMI) al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

In vederea realizării scopului propus managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

  • alocarea resurselor necesare pentru implementarea si îmbunătăţirea proceselor Sistemului de Management Integrat;
  • promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;
  • ridicarea nivelului de instruire şi conştientizare a personalului privind desfăşurarea activităţilor;
  • cunoaşterea şi respectarea cerinţelor legale şi ale reglementărilor aplicabile;
  • satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor părţilor interesate;
  • mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem de Management Integrat.

 

In sprijinul respectării angajamentelor, am stabilit următoarele obiective generale pentru:

  • realizarea de produse care să fie conforme cu cerinţele clientului şi prevederile standardelor aplicabile,
  • să prevină poluarea mediului prin minimalizarea consumurilor, a emisiilor şi a deşeurilor generate în urma proceselor şi de a asigura conformarea cu legislaţia de protectie a mediului,
  • 0 accidente, incidente.

Ca dovada a implicării totale in buna funcţionare a SMI, Directorul General, este investit cu autoritatea necesară pentru implementarea şi menţinerea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi pentru a prezenta managementului de la cel mai înalt nivel, performanţa SMI şi orice necesitate de îmbunătăţire.

 

 

Data: 01.02.2019

DIRECTOR  GENERAL