Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale

 

                         POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII,

        MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE

                                      

SC UZUC SA este unul din principalii producatori de echipamente pentru industria chimica, petrochimica si energetica, recunoscut prin capabilitate si profesionalism, care doreste sa mentina pozitia de partener de afaceri la nivel international.

Politica organizatiei  in domeniul caliatatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca, este transpusa in practica prin stabilirea, documentarea, implementarea , certificarea , mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii unui Sistem de Management Integrat, SMI – Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, in conformitate cu cerintele standardelor de referinta:

SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO  45001:2018, SR EN ISO/CEI 17025:2018

In calitate de Director General ma angaiez ca prin aceasta politica sa asigur:

– orientarea tuturor eforturilor catre clienti, spre satisfacerea cerintelor acestora, precum si a tuturor partilor interesate;

– alocarea resurselor necesare pentru implementarea si îmbunătăţirea proceselor Sistemului de Management Integrat;

– resursele necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite, a infrastructurii si a unui mediu de lucru adecvata  pentru desfasurarea corespunzatoare a tuturor proceselor;

-conformarea cu legislatla in vigoare si cu reglementarile din domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale  aplicabile activitatilor specifice;

–  imbunatatirea continua a performantelor de calitate, mediu si a celor de sanatate si securitate ocupationala;

– promovarea abordarii pe baza de proces si a gandirii pe baza de risc;

– prevenirea reclamatiilor privind calitatea serviciilor furnizate, poluarea mediului si respectarea cerintelor de sanatate si securitate ocupationala;

– ridicarea nivelului de instruire şi conştientizare a personalului privind desfăşurarea activităţilor;

– mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem de Management Integrat.

1.Obiectivele generale privind calitatea:

– cistigarea increderii clientilor prin furnizarea de servicii de calitate care sa satisfaca cerintele legale, asteptarile clientilor precum si solicitarile partilor interesate;

– mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR EN l5O 9001:2015;

2.Obietivele generale de mediu:

– aplicarea masurilor adecvate pentru limitarea impacturilor negative asupra mediului;

– mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR EN lSO 14001:2015.

  1. Obiectivele generale privind sanatatea sl securitatea ocupationala:

– asigurarea conditiilor optime si a mediului de munca;

– mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului de referinta SR ISO  45001:2018.

Responsabilitatea si autoritatea de a urmari punerea in practica a politicii si obiectivelor de calitate- mediu- sanatate si securitate occupationala , de a raporta modul de functionare a SMI si despre orice necesitate de imbunatatire sunt delegate Reprezentantului managementului numit prin decizie interna .

 

 

Data: 07.01.2022                                                                                     DIRECTOR  GENERAL